สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่ายคุณธรรมวันแม่

 

ค่ายคุณธรรมวันแม่

 

ค่ายคุณธรรมวันแม่

          เมื่อวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรม พุทธศาสตร์สากลฯ จัดกิจกรรมค่าย “รวมพลคนรักแม่” I Do Love Mom Camp ณ ห้องพุทธางกูร เพื่อส่งเสริมความกตัญญูแก่นักศึกษาจำนวน ๓๐๐ คน ในค่ายมีกิจกรรมดี ๆ เช่น ทำความดีตอบแทนพระคุณแม่ เรียนรู้วัฒนธรรม    ชาวพุทธผ่าน ๕ ห้องชีวิต ศึกษากฎแห่งกรรม ฝึกการสร้างนิสัยความดีสากล ๕ ประการ คือ สะอาด มีระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และรักการปฏิบัติธรรม และมีกิจกรรมพิเศษคือการเขียนโปสการ์ดส่งถึงแม่