กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คนอิจฉา ริษยา..คนอาภัพ! ใจหลงหลับ ฝันละเมอ คิดเพ้อฝัน
การโจมตีว่าร้าย โดยเริ่มต้นที่หลวงพ่อก่อน ว่าร้ายวัดพระธรรมกายยังไม่มีปัญหา แต่ไปกระทบสังฆมณฑล ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน มีหลายวัดจำนวนมากได้มาเล่าให้หลวงพ่อฟัง
กลับไปกราบ พระพ่อ..ผู้ก่อหวัง กลับไปเติม เพิ่มพลัง ประทังหมาย
มีคำ ถามว่า ผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือน เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนา ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง กับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพระพุทธศาสนา แต่เพราะตนเองเข้าใจผิดจริง ๆ แต่ก็มีผลสร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
ความปลื้มที่คุณมี คือความดีที่คุณสร้าง จารึกเป็นแนวทาง ดำรงมั่นนิรันดร์กาล
นักข่าวมีเสรีภาพในการนำ เสนอข่าว อันนี้ถูก แต่ต้อง “พอดี” ต้องอย่าเหลิงเจิ้งเรื่อยเปื่อย จนกระทั่งเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

แต่ก่อนโน้น..ก็มีชาวไทยพุทธเยอะ แต่หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเริ่มทวีมากขึ้น ชาวไทยพุทธก็ทยอยย้ายถิ่นฐานออกจากที่นี่ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแท้ ๆ
ปิดเทอมเพิ่มบุญใหญ่ พ่อแม่ไซร้ได้เปรมปรีดิ์ชักชวนล้วนเด็กดี ปิดเทอมนี้บรรพชากัน     หนึ่งได้มาฝึกฝน สำรวมตนสมานฉันท์ สมาธิฝึกจิตพลัน กิจสร้างสรรค์เสริมปัญญา
นิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สามเณรได้ศึกษาศีลธรรม สอนให้สามเณรรู้ดี ชั่ว ถูก ผิด รู้ว่าสิ่งไหนบุญ สิ่งไหนบาป สิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ
มีวิธีไหนบ้าง ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว ได้บรรพชาตั้งแต่เยาว์วัย ? ซึ่งถ้าคุณกำลังหาวิธีการนั้นอยู่ อย่าคิดว่าการทำบุญสนับสนุนการบวชหรือบรรพชาไม่สำคัญ
“สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร” แปลว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ (ผู้สงบ) ชื่อว่า สามเณร” คำว่า “สามเณร” จึงหมายถึง นักบวชตัวน้อย ที่คอยฝึกหัดดัดนิสัยตน
ในวาระครบ ๑,๓๗๘ ปี ของเมืองฝางนี้เอง ชาวอำเภอฝางจึงปรารภเหตุสร้างมหากุศลโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปถวายช่วยวัดและคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญบรรพชาสาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
พิธีบูชาข้าวพระ  โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในรัฐฟลอริดาทั้งชาวไทย ชาวลาวและชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์
ภาพประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกภาพหนึ่งของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร