ในเรื่องการทำความสะอาด แม้ลูกหลานของเราจะยังพูดไม่ได้ หรือตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาล ก็เริ่มฝึกให้ทำความสะอาดไปด้วย 
...อ่านต่อ
"สิ้นปี ในทางโลกบริษัทร้านค้าต่างๆ คิดถึงเรื่องกำไรขาดทุน ทางธรรมคล้ายกันแต่คนละโปรดัก คือให้มองทั้งโลก เป็นตลาดกลางค้าบุญ-ค้าบาป
...อ่านต่อ
"ตั้งแต่คุณยายอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็สอน สิ้นปีทางโลกเขาก็เฮฮากัน  แต่สำหรับเราชาววัด คุณยายสอนให้ทบทวนบุญ เราสร้างบุญกันมาตลอดทั้งปี
...อ่านต่อ
เห็นคนทำความดี หรือทำอะไรก็ตาม ถ้ายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้น ดีหรือไม่ดี อย่าพึ่งไปวิจารณ์เขา ซักถามหาเหตุหาผลกันก่อน 
...อ่านต่อ
"ทำใจใสๆ สวดมนต์ด้วยกัน ไม่มาสวดที่วัด ก็สวดที่บ้านหน้าหิ้งพระไป 
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ มี ๓ เป้าหมาย มีเป้าบนดิน มีเป้าบนฟ้า และเป้าเหนือฟ้า 
...อ่านต่อ
การฝึกให้ลูกหลานของเราทำความเคารพกันตั้งแต่เล็ก นอกจากจะช่วยลดการกระทบกระทั่งแล้ว 
...อ่านต่อ
เมื่อถึงคราวที่ลาโลก เราเอาอะไรไปได้บ้างหนอ ? รู้แล้วจะได้เตรียมตัวให้ดี หรืออะไรคือ สมบัติติดตัวข้ามชาติ ? 
...อ่านต่อ
ล้างใจให้สะอาด ทำได้ไหม ทำยังไง?
...อ่านต่อ
อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ 
...อ่านต่อ
เวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจในบางเรื่อง หรือกระทบกระทั่งกับใครแล้ว เวลาผ่านมา ๓ ปี ๕ ปี แล้วเราก็ยังจำ ยังไม่ให้อภัยเขา 
...อ่านต่อ
เวลาจะทำอะไร อย่าเห็นแต่ส่วนที่จะได้ ต้องเห็นส่วนที่เสียและภัยที่จะตามมาด้วย 
...อ่านต่อ
หลวงพ่อตามหาครูบาอาจารย์มาเยอะ มาเจอคุณยายอาจารย์ของเราบ้วนน้ำลายเท่านั้นล่ะ หลวงพ่อรู้เลยว่าได้เจอครูบาอาจารย์แล้ว
...อ่านต่อ
ความริษยา คือ อาการที่พอเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้ว ไม่พอใจ อยากจะเห็นความพินาศของคนอื่น เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้ ในโลกนี้มีคนอย่างนี้อยู่
...อ่านต่อ
อยากจะฝากเอาไว้ ว่าบุญใหญ่ประจำปีคือ กฐิน ปีหนึ่งบุญใหญ่อย่างนี้ไม่ง่าย 
...อ่านต่อ
ดูให้ชัด อบายมุขทุกประเภท ขั้นต้น ทำให้เสียเวลาก่อน ตามมาด้วยเสียการงาน การงานที่ควรจะทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองอะไรเพิ่ม เสียหมด
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม ได้ดื่ม ได้จับ ได้ต้องอะไรก็ตาม เป็นประจำ ๆ ซ้ำ ๆ เข้า เราก็จะคุ้นชิน
...อ่านต่อ
คนที่ทำอะไรไม่เคยผิด คือ คนไม่เคยทำอะไรเลย อันนี้นโปเลียนเคยพูดไว้ ต้องขอยืมมาใช้
...อ่านต่อ
ฟังธรรมเเล้ว ต้องหมั่นย้อนกลับมาดูตัวเอง
...อ่านต่อ
ความชั่วมาจากโลภะ(ความโลภ) โทสะ(ความโกรธ) และโมหะ(ความหลง) 
...อ่านต่อ
สิ่งที่ต้องฝึกให้เป็นนิสัยต่อไปข้างหน้า คือ จะหยิบจะทำอะไร ในเรื่องอะไรก็ตาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร