ถ้าใครคิดว่าตัวเองสูงส่ง

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2564

14-5-64-3-b.jpg

ถ้าใครคิดว่าตัวเองสูงส่ง  

เเล้วไปดูหมิ่นคนอื่น  

ต่อไปจะไปเกิดในตระกูลต่ำ  

มันจะตรงข้ามกัน

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0072422504425049 Mins