วินัยเดียวกันทำให้ไม่กระทบกัน

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2564

11-3-64-3-b.jpg

วินัยเดียวกันทำให้ไม่กระทบกัน

              วินัยเป็นเรื่องของความระวังตัวทั้งกาย ทั้งวาจา ไม่ให้กระทบใครด้วยการอยู่ในกฎระเบียบซึ่งตกลงกันไว้ดีแล้ว

              ถ้าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแล้วความกระทบมันจะไม่เกิด แต่ถ้าสองมาตรฐานเมื่อไหร่ มันเลยกระทบกัน ก็แค่นี้ อยู่ในวินัยแล้วมันจะได้ไม่กระทบ

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หลวงพ่อทัตตชีโว

 Total Execution Time: 0.0016603986422221 Mins