ถ้ายอมยืนหยัด  ก็จะไม่ซวดเซ

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2563

18-12-63-1-br.jpg

ถ้ายอมยืนหยัด  ก็จะไม่ซวดเซ
ถ้ายอมทุ่มเท   ก็จะไม่ลดถอย
ถ้ายอมรอคอย  ก็จะไม่ผิดหวัง

จาก หนังสือประกายความคิด พระมหาโพธิวงศาจารย์(ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0020471016565959 Mins