“อานิสงส์จากการบวช ชวนบวช และการจัดงานบวชได้บุญแตกต่างกัน อย่างไร”

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2563

20-11-63-4-b.jpg

“อานิสงส์จากการบวช ชวนบวช และการจัดงานบวชได้บุญแตกต่างกัน อย่างไร”

                อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้ บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเอง และคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของ พระพุทธศาสนาไปทุกชาติ 

                การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนคนมา บวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็น บัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรค พวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกใน การสร้างบารมี 

                 การจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของ ผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช 500 คน ก็จะมี ส่วนแห่งบุญของทั้ง 500 คน บุญนี้ก็จะทำให้ เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการ ต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้ อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น 


คุณครูไม่ใหญ่
15 มีนาคม พ.ศ. 2548

Total Execution Time: 0.0015934507052104 Mins