คนจนเเต่เอื้อเฟื้อ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2563

18-11-63-1-b.jpg

คนจนเเต่เอื้อเฟื้อ
ย่อมมีประโชน์กว่าคนรวยเเต่ตระหนี่
เหมือนบ่อน้ำเล็กๆ ดีกว่ามหาสมุทร

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

Total Execution Time: 0.0045745491981506 Mins