เศร้าโศก ทุกข์น้อย

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2563

5-11-63-1-b.jpg

เศร้าโศก ทุกข์น้อย

เศร้าสร้อย ทุกข์นาน

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013996481895447 Mins