การโกหก

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2563

4-11-63-2-b.jpg

การโกหก

อาจพาไปถึงที่หมายได้ทุกเเห่ง

ยกเว้นสุคติ

จากหนังสือ ประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.029367164770762 Mins