เราต้องทำกิจวัตรกิจกรรม

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2563

เราต้องทำกิจวัตรกิจกรรม

งานบุญอย่างต่อเนื่อง

ต้องเอาบุญไปให้เยอะๆ

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0041253010431925 Mins