ประชุมคณะสงฆ์ปทุมธานี พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เเละผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2563

 Total Execution Time: 0.0010400493939718 Mins