งานบุญวันอาทิตย์ พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม เริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2563

งานบุญวันอาทิตย์ พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0045680324236552 Mins