คาถาประทับใจ

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน คาถาประทับใจ


ลูกรัก...

 

“ อยู่ให้เขารัก จากให้เขาอาลัย
อยู่ให้เขาไว้ใจ ไปให้เขาคิดถึง ”

 

             คำพูดข้างต้นนี้เป็นคาถามหาเสน่ห์สำหรับสร้างความประทับใจแก่คนทั่วไป  เราจะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำงานที่ไหน ทำงานกับใครจะนานหรือไม่นานก็ตามที สิ่งแรกที่เราควรทำคือสร้างความประทับใจไว้ อย่าสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย อย่าสร้างความหนักใจไว้ให้คนที่เราไปพักหรือไปทำงานด้วย ถ้าเราสร้างความ
ประทับใจไว้ให้เขาได้ เราก็จะอยู่อย่างสบาย จะมีแต่คนรัก มีแต่มิตร ไม่มีศัตรู ตรงกันข้ามถ้าเราสร้างความหนักใจไว้ให้เขาก็จะมีแต่คนรังเกียจ อยู่ไม่เป็นสุข

 

             วิธีสร้างความประทับใจก็คือความเสียสละ ไม่เห็นแก่ได้  พูดจาให้ดีเข้าไว้ ช่วยเหลือเขา เป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือเนื้อถือตัว เสงี่ยมเจียมตน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รักษาสมบัติผู้ดี

 

            ทำได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบาย ทำงานที่ไหนก็ทำงานได้สบาย ถึงคราวจะต้องจากกัน เขาก็จะอาลัยและคิดถึง เข้าทำนอง “อยู่เขาก็รัก  จากเขาก็คิดถึง” สำคัญก็คือเราจะได้พวกได้เพื่อนที่มีความจริงใจมากขึ้น หากเราเป็นคนใจแคบ ไม่เสียสละ เราก็จะอยู่ลำบาก ขาดพวกขาดเพื่อนที่แท้ จำคาถามหาเสน่ห์ข้างต้นไว้แล้วทำให้ได้ เราก็จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปโดยปริยาย
 

 พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

 Total Execution Time: 0.0073739687601725 Mins