การบริหารเวลา

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2563

โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ

ตอน การบริหารเวลา

 

" แม้เวลาจะต้องทำภารกิจต่างๆ ก็เคลื่อนไหว
แค่เพียงข้างนอก ส่วนข้างในหยุดนิ่ง คล้ายๆ 
“ถนนหยุด รถวิ่ง ท้องฟ้านิ่ง เมฆเคลื่อนไหว” "

 

คำถาม ข้อ 1.  คำสอนในพระพุทธศาสนากล่าวถึงการบริหารเวลาในแต่ละวันอย่างไร ?

ตอบ =>  สำหรับคฤหัสถ์ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนอันดับแรกเลย คือต้องรู้ว่า เราเกิดมาทำไม  อะไรคือเป้าหมายชีวิต และจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร อีกทั้งต้องรู้ว่า เวลาของชีวิตนั้นมีจำกัด ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง หรืออย่างน้อยก็แสวงบุญ สร้างบารมี ในแต่ละวัน

             โดยมีวิธีการ คือ ตั้งแต่ตื่นนอน ต้องตื่นขึ้นในตำแหน่งที่ใจใส ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งใจจะมีความสุข มีความบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยดวงปัญญา และกำลังใจที่จะทำความดี หลังจากนั้น ก็สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ แล้วก็เตรียมใจใสๆ พร้อมเผชิญปัญหาในภารกิจประจำวันด้วยสติ ด้วยปัญญา โดยไม่สูญเสียความสงบของใจ ซึ่งจะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              อีกทั้งก่อนนอน จะต้องสวดมนต์และนั่งสมาธิอีกครั้ง เพราะทั้งวันเราต้องผ่านอารมณ์ หรือเครื่องเร้าใจต่างๆ มามากมายเราจึงต้องกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิ แล้วจึงค่อยหลับอย่างเป็นสุข สรุปคือ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ต้องทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

             เหล่านี้คือวันปกติ แต่ถ้าเป็นวันพระ หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาชาวพุทธก็จะต้องไปวัด ฟังธรรม บำเพ็ญบุญ และรักษาศีล 8

 

คำถาม ข้อ 2.  ในแต่ละวัน พระมีกิจกรรม หรือต้องทำอะไรบ้าง ?

ตอบ => สำหรับพระ กิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ก็ทำตามวัตถุประสงค์ของการบวช คือ การบำเพ็ญสมณธรรม เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์

            เริ่มตั้งแต่ตื่นจากจำวัด (ตื่นนอน) ก็สวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ บิณฑบาต ปัดกวาดเสนาสนะ ขณะอยู่ในอิริยาบถทั้ง 4 ไม่ว่าจะนั่ง-นอน-ยืน-เดิน ใจก็ต้องมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง และศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฝึกฝนตัวเองและสั่งสอนญาติโยม
 

 

คำถาม ข้อ 3.  ในแต่ละวันหลวงพ่อใช้เวลาในการทำสมาธิเท่าไร ?

ตอบ => หลวงพ่อทำสมาธิแค่วันละ 2 เวลา คือหลับตากับลืมตาเท่านั้นเอง ไม่ได้ทำเยอะ ทำแค่ตอน นั่ง นอน ยืน เดิน หายใจเข้า-ออก ทำภารกิจต่างๆ หลวงพ่อก็ไม่เคยว่างเว้นจากการทำสมาธิเลย

             แม้เวลาจะต้องทำภารกิจต่างๆ ก็เคลื่อนไหวแค่เพียงข้างนอก ส่วนข้างในหยุดนิ่ง คล้ายๆ “ถนนหยุด รถวิ่ง ท้องฟ้านิ่ง เมฆเคลื่อนไหว” ทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัย ไม่ว่าจะคิด พูด ทำ ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ทำอย่างนี้เป็นอัตโนมัติ ทำควบคู่พร้อมกันไปอย่างมีความสุข

 

คำถาม ข้อ 4.  การทำสมาธิมีผลต่อเวลาที่เหลือของวันอย่างไร ?

ตอบ => ทำให้มีความสุข มีความบริสุทธิ์ มีสติ มีปัญญา เป็นต้น และใช้ประโยชน์จากสมาธิได้ตลอด 24/7 (Twenty four/seven) - (24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน)

 

จาก หนังสือ "โลกถาม? ตะวันธรรมตอบ " 

บทสัมภาษณ์ : ของคุณครูไม่ใหญ่  โดยสตรีนักสื่อสารมวลชนชาวนอร์เวย์ (โมนิก้า เอยเอิ้น)

ฟังหนังสือเสียง ตอน การบริหารเวลา  https://youtu.be/XvSITNLWA-E

โหลดหนังสือ   http://kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?id=766

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.02064421971639 Mins