หวังใจจะได้เห็น

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2563

คำพ่อ คำเเม่

ตอน หวังใจจะได้เห็น
ลูกรัก..

             พ่อแม่ทุกคนนอกจากปรารถนาจะให้ลูกมาดูแลเอาใจใส่แล้ว  ยังมีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือหวังใจจะได้เห็นลูกเจริญก้าวหน้า ได้รับความสำเร็จในชีวิต มีชีวิตที่ดีงาม มีความสมบูรณ์พูนสุข หากลูกเป็นได้ตามที่ปรารถนา พ่อแม่ทุกคนจะไม่อิจฉาลูกเลย หวั่นใจอย่างเดียวว่าจะไม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนั้นเท่านั้น

 

             ที่พ่อแม่ยอมลำบากเลี้ยงลูกกันมาก็เพื่อส่งเสริมลูกให้บรรลุถึงความหวังนั้น หากได้เห็นลูกเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ฉลาดทันคน มีงานทำเป็นหลักฐาน ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามที่หวัง  พ่อแม่ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้ว อย่าทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังก็แล้วกัน

พระมหาโพธิวงศาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.010638483365377 Mins