สูงกว่า

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2563

สูงกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ถ้าอนาคามีเป็นคฤหัสถ์ไซร้

อนาคามีผู้คฤหัสถ์นั้น

พึงกระทำกิจทั้งหลาย

มีการอภิวาท (การกราบไหว้) เป็นต้น

เเก่สามเณร เเม้ผู้บวชในวันนั้น

อรรถ. มุนิสูตร มก. เล่ม๔๖ หน้า ๕๓๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0017908016840617 Mins