ถวายผ้าเช็ดหน้า

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2563

ถวายผ้าเช็ดหน้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายผ้าเช็ดหน้า

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ ปราศจากธุลี ๑

มีรัศมีผ่องใส ๑

มีเดช ๑

ตัวของเราละเอียดอ่อน ๑

ฝุ่นละอองไม่ติดตัวเรา ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009835163752238 Mins