อารมณ์ดีเเละอารมณ์สบาย

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2563

อารมณ์ดีเเละอารมณ์สบาย
เป็นอุปกรณ์สำคัญ
ที่ทำให้สติเเละสบายของเรา
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.015138999621073 Mins