อนุโมทนา..กิจกรรมบุญเดือนเมษายน

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2563

อนุโมทนา..กิจกรรมบุญเดือนเมษายน  2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ / ครับ

Total Execution Time: 0.0063470005989075 Mins