พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๒๘๘,๘๘๘,๘๘๘ จบ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2563

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๒,๒๘๘,๘๘๘,๘๘๘ จบ
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องในพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Total Execution Time: 0.0025107502937317 Mins