อย่าลืม!!! ล้างมือ!!!

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2563

อย่าลืม!!! ล้างมือ!!!

ป้องกันโควิด-19 ได้ด้วยความสะอาด

รับผิดชอบตัวเอง = รับผิดชอบสังคม

#LifEandSoul

 Total Execution Time: 0.0093372146288554 Mins