บรรยากาศ งานบุญวันอาทิตย์ ที่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๘ และ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ปฏิบัติสุขอนามัย  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2563

บรรยากาศ งานบุญวันอาทิตย์ ที่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๘ และ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เจ้าหน้าที่และสาธุชนได้ปฏิบัติสุขอนามัย  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ป้องกัน ดูแล และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 Total Execution Time: 0.0018769145011902 Mins