อย่าลืมนะ

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2563

อย่าลืมนะ
เรามานั่งหาความสุข
ให้ได้ทุกรอบ
ความสุขรอบนี้เป็นกำลังเกื้อหนุน
ให้สุขต่อไปในรอบหน้า
เป็นอุปการะเกื้อหนุน
ส่งเสริมซึ่งกันเเละกัน
คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.032988047599792 Mins