"ครู 8 คน ในชีวิต"

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2563

"ครู 8 คน ในชีวิต"

1.ครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดี  คือ คนแรกที่เราเรียกว่า แม่
2.ครูคนที่สอง ที่สอนให้เราเป็นคนเก่ง คือพ่อ
3.ครูคนที่สามที่สอนเราให้อ่านออกเขียนได้คือ ครูในโรงเรียน
4.ครูคนที่สี่ ที่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือ เพื่อน
5.ครูคนที่ห้า ที่สอนให้เราใช้ชีวิตคู่คือ คู่ครอง
6.ครูคนที่หก ที่สอนให้เรารู้จักในการให้คือ ลูก
7.ครูคนที่เจ็ด ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าอภัยคือ ศัตรู
8.และครูคนสุดท้าย ที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิต คือ ตัวเราเอง

หลวงปู่แหวน สุจินโณ

 Total Execution Time: 0.015460666020711 Mins