คำพูดจริง ฟังง่าย สบายหู

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2562

คำพูดจริง ฟังง่าย สบายหู
เสริมความรู้ ถูกกาล ที่ขานไข
เป็นคำคม ภาษิต สะกิดใจ
พระจอมไตร ตรัสว่า วาจางามฯ

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.021705249945323 Mins