คนโง่ ชอบคิดว่าตัวเองฉลาด

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2562

คนโง่ ชอบคิดว่าตัวเองฉลาด

นักปราชญ์ ชอบคิดว่าตัวเองโง่


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 

 

 Total Execution Time: 0.0011390646298726 Mins