คุณสร้างวัด วัดสร้างคุณ อบอุ่นนัก

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2562

คุณสร้างวัด วัดสร้างคุณ อบอุ่นนัก
เป็นที่พัก บำเพ็ญเพียร เรียนศึกษา
เพื่อทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ต้องศรัทธา ต้องมาวัด พัฒนาตน
คำว่า “วัด” คือมาตรา วัดค่าชีวิต
วัดดวงจิต วัดปฏิบัติ วัดมรรคผล
ผู้มาวัด ชัดชอบทาง กระจ่างกมล
สมนามว่า สาธุชน คนวัดจริง
๒๔ ม.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0010022679964701 Mins