ตั้งใจมองให้เห็นก็ไม่เห็น

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2562

ตั้งใจมองให้เห็นก็ไม่เห็น

ว่าไม่เห็นมันก็เห็นตอนทีเผลอ

จะให้ทำอย่างไรดีนะเออ

ถ้าอยากเจอต้องมองไปอย่างนั้นเอง

ตะวันธรรม