พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙-๖-๓ ประโยค วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ-ศ- ๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย 

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2561

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.015478233496348 Mins