พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาวิหาร และหอฉันเอนกประสงค์ ณ วัดดงดินแดง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาวิหาร และหอฉันเอนกประสงค์ ณ วัดดงดินแดง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างมหาวิหาร
และหอฉันเอนกประสงค์
ณ วัดดงดินแดง ต.ม่อนจอง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.043417950471242 Mins