พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(ในส่วนของวัด และ บ้านกัลยาณมิตร)
โครงการทำดีเพื่อพ่อ บ-ว-ร ดี ศรีเวียงพิงค์ (หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพิธีจุดโคมประทีป เวียนประทักษิณ เป็นพุทธบูชา
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประธานสงฆ์ : พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา (พระอารามหลวง)

ประธานฆราวาส : กัลฯ นพ.ภานุเมศ ศรีสว่าง ผู้แทนมูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม
และ กัลฯ มงคล จอมคำ รองนายกสมาคมบัณฑิตล้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0022985816001892 Mins