พิธีบรรพชาสามเณร ธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณร ธรรมทายาท
ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0045477350552877 Mins