ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2559

วารี เช็คครา,ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

รักวัดพระธรรมกาย เพราะทางวัดสอนให้รู้จัก การทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ ทำให้รู้จักการใช้ชีวิต
ประจำวันอย่างมีสติ ความมีระเบียบวินัย ปิยวาจา การให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆ รู้สึกดีใจที่ได้มารู้จักมหาปูชนียาจารย์ทั้งสาม และวัดพระธรรมกาย กราบขอบพระคุณมหาปูชนียาจารย์ ที่ทำให้เข้าใจว่า เราเกิดมาทำไม มีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่น ก็เพราะได้รู้จักวัดพระธรรมกาย ขอสร้างบารมีตามติด ติดตาม มหาปูชนียาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติ อย่าได้พลัดพรากจากกัน รักวัดพระธรรมกายค่ะ

                                                                            วารี  เช็คครา 

 

 

 Total Execution Time: 0.0049734671910604 Mins