กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ชื่นใจ จังเลยจ้ะ สวดกันทุกวันกันไปเลย เวลาสวดนี่นะ อย่าลืมเอาใจอยู่ในกลาง เเล้วก็ประหนึ่งว่าเราเข้าเฝ้า
ชายเเมนๆ ทั้งหลายควรรีบบวชตั้งแต่ยังหนุ่ม เพราะความหนุ่มจะทำให้เราสามารถศึกษาเรียนรู้สมณธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ดังนั้นอย่ามัวประมาท
 นักวิชาการได้มีความพยายามที่จะวัดระดับความสามารถของคนเราในด้านต่าง ๆ เช่น ระดับความสามารถทางเชาว์ปัญญา ( Intelligence Quotient หรือ IQ )
ก็คดให้เข้าวง
มันอยู่ที่เราพร้อม
The idea that a self-made person becomes successful by his or her own
เราก็ต้องอดทนต่อสู้
ปราบพยศเด็กได้ไม่นานนัก
The idea that a self-made person becomes successful by his or her own intelligence and perseverance is partially correct,
ไม่ต้องสร้างเเละสร้างไม่ได้
ดูให้ชัด อบายมุขทุกประเภท ขั้นต้น ทำให้เสียเวลาก่อน ตามมาด้วยเสียการงาน การงานที่ควรจะทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองอะไรเพิ่ม เสียหมด

ในหลายเดือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร และพระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท ได้ไปที่เมืองยาบิฮู (Nyabihu) ทางตอนเหนือของประเทศรวันดา (Rwanda) เพื่อนำนั่งสมาธิ
เพราะการทอดกฐินเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมาก อีกทั้งแต่ละวัดสามารถจัดทอดกฐินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น และที่สำคัญหลังเสร็จพิธีทอดกฐินแล้ว ยังได้รับอานิสงส์กฐินกันทั้งพระ ทั้งโยม
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย ด้วยความที่เรามีพ่อเป็นตำรวจ ชีวิตวัยเด็กต้องติดสอยห้อยตามพ่อไปตามวงเหล้า แม่ก็อยู่วงไพ่ เราเห็นชีวิตแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก
บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรามักจะบอกลูกหลานเสมอว่า นอกจากให้ทำบุญสร้างพระสร้างโบสถ์แล้ว ยังบอกลูกหลานอีกว่า ให้ทำบุญสร้างถนนหนทาง สร้างสะพานอีกด้วย เพราะเชื่อกันว่า จะทำให้หนทางชีวิตไม่ลำบาก
คืนรัตติกาลมืดสนิท ทางทิศตะวันออก ณ ที่ตรงนั้น ดวงตะวันไม่เคยหยุดทำหน้าที่ขับไล่ปัดเป่าความเหน็บหนาวและกลุ่มหมอกเมฆมืดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เฉกเช่นเดียวกับพระพ่อผู้เสียสละ ผู้มีฉายานามทางธรรมว่า “ธมฺมชโย”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกายจัดให้มีพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่พระภิกษุและสามเณร ณ สภาธรรมกายสากล โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวฐานะไม่ดี
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กฐินประวัติศาสตร์ ฝ่าวิกฤติ Covid-19
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2563
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ จัดงานบุญเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี
เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
ท่านประธานสงฆ์ได้เปิดพานสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

คุณของพระรัตนตรัย เป็นที่กล่าวขานกันมานานนับพันปี ตั้งแต่สมัยที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ในสมัยนั้นชนทุกหมู่เหล่า ทุกวรรณะ
ในบทแรกนี้ จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรามักได้ยินกันอยู่เป็นประจำก่อน
พระโพธิสัตว์ทรงทุ่มเทการสร้างบารมี ๑๐ ทัศ อย่างยิ่งยวดเป็นอสงไขย ๆ กัป ในที่สุดบารมีทั้ง ๑๐ ทัศก็เต็มเปี่ยม
๑. ทานบารมี สุเมธดาบสนั้นกระทำการตกลงอย่างนี้ว่า   เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงธรรมที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.023605449994405 Mins