กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้  
โอกาสแสดงกตัญญูกตเวที และประกาศเกียรติคุณของผู้มีพระคุณ โดยทั่วไปพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในสมณเพศ ท่านจะไม่จัดงานวันเกิดของตัวท่านเอง แต่มักจะมี ผู้อื่นจัดให้ ถ้าลูกจัดงานวันเกิดให้พ่อแม่ หรือลูกศิษย์จัดงานวันเกิดให้ครูบาอาจารย์
ชื่อว่าความลับ ย่อมไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาป เเน่ะบุรุษ ตัวของท่านย่อมรู้ว่าจริงหรือเปล่า
พราหมณ์ชื่อว่าอุปสาฬหกทั้งหลาย ถูกญาติทั้งหลายเผาเสียในประเทศนี้
สอนตนได้  เเก้ไขตนเป็น
ต้องไปฆ่าตัวตาย
อาตมาบังเอิญได้ไปอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ในปัจจุบัน* เนื่องในวันฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ ปีของสมเด็จพระธีรญาณมุณี
พุทธ​องค์​ทรงประกาศ​พระธรรมจักร
พืชคามเเละภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้ ย่อมถึงความเจริญงอกงามใหญ่โต
เราได้ถวายไม้เท้าคนเเก่ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
เราได้ถวายบาตรในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
กับการประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหนังสือ พระปฐมสมโพธิกถา ได้กล่าวถึงการประสูติของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ในวันประสูติมีสิ่งคู่บุญบารมีของพระองค์เกิดขึ้นถึง ๗ ประการ คือ

ดอกไม้ ถือเป็นหนึ่งในวัตถุทาน ๑๐ ประการ ที่ควรค่าแก่การนำมาบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎก ในมหาปรินิพพานสูตร ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างเอา ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธองค์
บุญรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็คือ บุญจากการปลูกต้นไม้นานาพรรณที่มีดอกหลากสี หลายชนิด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เพื่อน้อมนำมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
คำเต็มของคำว่าสมาธินั้น คือ สัมมาสมาธิ สัมมา แปลว่า ถูกต้อง สัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ถูกต้อง หมายถึง การทำให้ใจสงบ ให้หยุด ให้นิ่ง ให้วางอยู่ภายในตัว
พิธีจุดประทีปแปรอักษรภาพที่ใช้ดวงประทีปเป็นจำนวนมากถึง ๒๕๖,๔๗๗ ดวง ในการแปรภาพจำลองแผนที่ทั่วทั้งโลกมาบรรจุรวมลงไว้ในที่แห่งเดียวกัน ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
มีคนถามมาเยอะมาก หลังจากการจุดประทีปแปรอักษรภาพ ณ วัดพระธรรมกาย ถูกบันทึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ซึ่งคำถามต่าง ๆ ประเดประดังเข้ามาว่า...คิดอย่างไร..ทำไมถึงจุด ? ทำไมต้องแปรอักษรเป็นรูปแผนที่โลก ?
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มอบอาหาร ๕,๖๐๐ ชุด ชุดเครื่องนอนสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -๑๙ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่าง ๆ ออนไลน์
วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดบูชาข้าวพระ ผ่านระบบออนไลน์ 
ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ที่ผ่านมา

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ มีธรรมเนียมอยู่ว่า ก่อนจะสวดมนต์บทสำคัญๆ จะมีบทขัดก่อน
อสัปปุริสทาน คือ ทานของอสัตบุรุษ (อสัตบุรุษ คือ คนไม่ดี ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิต)
องค์ของการให้ หรือเรียกว่า ทานสมบัติ ที่จะทำให้ทานนั้นได้บุญมาก ผูไห้จะต้องทำให้ครบด้วยองค์ทั้ง ๓ คือ
ทานแบ่งตามวัตถุ คือ สิ่งของที่จะให้ มี ๒ ประเภทคือ ๓.๑) อามิสทาน การให้อามิส คือ การให้วัตถุสิ่งของต่างๆ เป็นทาน
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.052648631731669 Mins