กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ปล่อยไปเลย ให้ละเอียด ถ้าเราละเอียดก็จะเห็นชัดเจนเลย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวจนหลุดจากกายหยาบ  นึกถึงบุญ แล้วอธิษฐานให้เราหยุดนิ่งได้สนิท
เราเป็นทหาร เราไม่ใช่พลเรือน ทหารต้องใช้ชีวิตอย่างทหาร ต้องมีการฝึก ฝึกใจให้ละเอียดตลอดเวลา ถ้าพลเรือน กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกเป็นผู้มีบุญมาก ทำเป็นไม่รู้ตัว ต้องมาบอกถึงจะได้รู้ ทำเป็นไม่รู้ ยกเว้นมีกรรม ลูกต้องสะสมความนิ่ง รวยความนิ่ง นิ่ง นิ่ง นิ่ง นิ่ง
วันเพ็ญผุดผ่อง น้ำนองเต็มตลิ่ง....พญานาคชายหญิง สงบนิ่งริมฝั่งนัมมทา บูชารอยพระพุทธบาท
 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในมหาหังสชาดก พระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา
การลอยกระทงของเรานี้ เเตกต่างจากที่เขาลอยกัน เพราะกระทงของเราที่ลอยนี้ มีวัตถุประสงค์อยากให้ลอยบาป
(พระลูกชาย: ผมนิ่งๆ จนเกิดกระแสความสุข และความบริสุทธิ์เร็วแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งจะคงที่) ชัดมั๊ย (พระลูกชาย : เกือบเท่าลืมตาเห็น ผมยังติดตรงที่ยังไม่ได้ตลอดเวลา เหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาว ผมก็พยายามอยู่ แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้น) ถ้ามีความสุขจากสมาธิ เรื่องอื่นมันจะไม่เข้ามาแทรกเลย
นโยบายต้องได้อย่างเดียว ถ้าหยุดนิ่งได้ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ ถ้านิ่งได้วันนี้ก็เห็นวันนี้ ถ้านิ่งวันนี้ทะลุ นิ่งๆ อย่างเดียว เฉยๆ ต้อง "เฉยกับสุข" ถ้าสุขมันจะนิ่ง ถ้าไม่นิ่งแสดงว่าไม่สุข นิ่งจนเราถูกความนิ่งต้อนให้เห็น ไม่เห็นไม่ได้ ไม่มีทางเลย เหมือนกับเราถูกความนิ่งต้อนให้จนมุมแล้วต้องเห็น ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้
การถวายผ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีล สมาธิ(Meditation) และปัญญา ผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน ณ อารามใดอารามหนึ่ง นับว่าเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวาย
ผู้บวชเอง : บุญนี้มีอานิสงส์การบวชโดยย่อ คือบุญบวชก็จะปิดอบาย เเละมีสายบุญที่จะได้บวชอีก ในภพเบื้องหน้า กับจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย 
เราต้องหลุดจากความคิดที่แทรกเข้ามา ความจริงเราก็ไม่อยากให้มีความคิดแทรกนะ แต่มันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าเรานิ่งแน่นมันก็จะแทรกไม่ได้ ตอนนี้ยังมีความคิดแทรก
มหาบพิตร แม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ลงพื้นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 70 ชุด ณ ชุมชนหน้าวัดบางปลา
คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ลงพื้นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 120 ครัวเรือน ณ บ้านโรงช้าง
ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันออกพรรษา
พระอาจารย์ได้แนะนำตัวเอง พูดคุยสร้างความเป็นกันเองและแนะนำความหมายและหลักการฝึกสมาธิเบื้องต้น พระอาจารย์นำผู้มาปฏิบัติธรรม 30 นาที
วัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพ 500 ชุด แก่ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ
พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียน พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.035858150323232 Mins