กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
"ลูกติดเกมส์ เกเร เถียงพ่อแม่..แก้ได้" จากเด็กดื้อ สู่เด็กดี ปิดเทอมนี้มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ
ลูกรัก...เมื่อทำงานอยู่กับใครไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชน  ขอให้ลูกพยายามศึกษานิสัยใจคอของผู้ใหญ่หรือเจ้านายให้ดี ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ถ้าสบาย...ใช่ ถ้าไม่สบาย...ไม่ใช่ ต้องปรับใหม่ อย่าไปฝืนดันทุรัง
If you know how to close your eyes when practicing meditation,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว
1. เห็นข้อดีของเขาตามความเป็นจริง แล้วกล่าวชื่นชมตามโอกาส 2. เห็นข้อเสียของเขาตามความเป็นจริง แล้วเฝ้าระวังอย่าประมาท
 ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า พระสงฆ์ กันก่อน ซึ่งโดยทั่วไป เรามักพบเห็นคำว่า ๑) พระภิกษุ (ภิกฺขุ) และ ๒) พระสงฆ์(สงฺโฆ)
สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้ ล้วนต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมด อุปมาเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นจากขอบฟ้า ก็บ่ายหน้าที่จะอัสดง ทุกๆ ชีวิตก็เช่นเดียวกัน
There is no need to be concerned about the center of your body
หญิงชาวบ้านคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อม ด้วยความเหงานางจึงหาสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสองตัว คือ ลิงและลา 
ภาษิตของพระวัลลิยเถระ วารน(จิต)  เข้าไปอยู่ในกระท่อม(ร่างกาย) มีประตู ๕ ประตู (หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย)
   จากปัญหาในเรื่องการลดจำนวนลงของศาสนทายาท คือพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมถึงความห่างเหินในเรื่อง

พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิให้แก่เยาวชนชาวแอฟริกันจำนวน ๔๐ คน ซึ่งมาจาก ๑๔ ประเทศ ที่ตั้งอยู่ในในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ตอนกลาง และตะวันตก
นานกว่า ๕๐ ปีแล้ว...  นับตั้งแต่วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน  หลวงพ่อท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างวัดสร้างบารมีมาโดยตลอด ท่านลุยสร้างบารมีทั้ง ๆ ที่ขาดแคลนความพร้อมแทบทุกด้าน
เส้นทางพระผู้ปราบมารนี้มีความเกี่ยวเนื่องอย่างแนบแน่นกับอัตชีวประวัติและการสร้างบารมีของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งตลอดเส้นทางธรรมยาตราล้วนอบอวลไปด้วยบรรยากาศกลิ่นอายของดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น
ดั่งแสงทอง ส่องฟ้า คราวันใหม่ สร้างความใส ให้ชีวี มีสุขศานต์ เปลี่ยนศักราช สู่สุขชื่น ยั่งยืนนาน ด้วยธุดงค์ณ สถาน อันงามตา
"..เป็นอย่างที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านสอนเอาไว้จริง ๆ ว่ามนุษย์ทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว" ผมเองขอเป็นพยานบุคคลคนหนึ่งที่จะยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่า เราทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว
สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ สนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ว่า “ความรู้​และคุณ​ธรรม​เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญ​ทุกอย่าง...” คณะกรรมการจัดงานจึงสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบสนุก น่าสนใจ ได้ธรรมะ

ผู้นำบุญจากทั่วประเทศ ได้รวมใจมาปฏิบัติธรรมและสัมมนา รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้
เยาวชนชาวท้องถิ่น ได้มาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ “สร้างห้องน้ำรวมหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 1 คันรถสิบล้อ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร ? การสวดปาฏิโมกข์ คือการ "ว่าปากเปล่า" หรือการสวดข้อบัญญัติทางพระวินัย ๑๕๐ ข้อ ในเบื้องแรก และ ๒๒๗ ข้อในกาลต่อมาทุก ๆ ถึงเดือนหรือ ๑๕ วัน
พระอานนท์เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร ?เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเจ้าลัทธิกับทั้งพระราชาและมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ ในปลายปีแรกที่ตรัสรู้นั้นเอง
พระไตรปิฎกคืออะไร? ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน
   พระสูตรนี้ เนื้อความในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงการแตกทำลายของ โลกและจักรวาล ซึ่งค่อนข้างตรงประเด็นในการนำเสนอประกอบเนื้อหาวิชาจักรวาลวิทยา
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.054536851247152 Mins